Rychlý kontakt
724 880 205
Filtrovat dle
Vynulovat filtr

Značky kvality tapet - certifikace tapet

Nevyznáte se v tapetách? Přesto byste chtěli vědět o jejich kvalitě a značení více informací? Pak je tento článek o značkách kvality tapet a jejich certifikaci určen právě pro vás!

značka kvality tapet | ekologická značka | zkušební značka

RAL-GZ 479

Aby se vyhovělo vysokým nárokům spotřebitelů na kvalitu a nezávadnost, spojili se výrobci tapet do Společenství pro kvalitu. U tapet se značkou kvality RAL se výrobci zcela vzdali zdraví škodlivých surovin, látek obsahujících těžké kovy, toxických tiskařských barev, lehce těkavých změkčovadel, freonů, olova a kadmia jako stabilizátorů, chlorovaných a aromatických rozpouštědel. Mimo to nesmí být průkazné monomery vinylchloridu a mezní hodnota pro formaldehyd se musí pohybovat padesát procent pod zákonem stanoveným limitem.
 
Tapety mohou být označeny značkou kvality RAL, jen pokud jsou splněny tyto požadavky.

 

 

značka kvality tapet RAL

 

 

Ekologická značka RAL-U 35a

Tapety, které jsou označeny ekologickou značkou "modrý anděl", obsahují převážně recyklovatelný starý papír. Musí splňovat požadavky normy DIN 71, část 3 "Bezpečnost hraček".

 

 

Obtížná zápalnost

Státní zkušebna materiálu NRW ověřuje, zda tapety označené značkou MPA odpovídají požadavkům, které jsou stanoveny ve zkušebních zásadách pro stavebniny třídy B1 podle DIN 4102, část 1 na obtížně zápalné stavebniny a jsou schváleny Německým institutem pro stavební techniku v Berlíně.

 

Certifikát FSC

Certifikace FSC mix znamená, že výrobky takto označené obsahují minimálně 70% FSC certifikované suroviny (tzn. v případě tapet papíru). Ve výjimečných případech může množství certifikované suroviny dosáhnout 50%.
Označení je současně potvrzením, že tapeta byla vyrobena z dřevěných vláken kontrolovaného původu nebo z recyklovaného materiálu.
certifikace tapet FSC

 

Označení CE

Tapety značky A.S. Création jsou držitelem označení CE, které vyjadřuje shodu výrobku s příslušnými požadavky Společenství uloženými jeho výrobci.

Označení CE, kterým je výrobek opatřen, představuje prohlášení výrobce, že:

 • výrobek vyhovuje všem příslušným předpisům Společenství,
 • výrobek byl před uvedením na trh vyhodnocen a splňuje legislativní požadavky, a
 • byl proveden náležitý postup posouzení shody.
 
 
 
 

OZNAČENÍ CE - certifikace pro tapety a fototapety

Veškeré tapety a fototapety, které v e-shopu nabízíme, jsou držiteli evropského označení CE, které vyjadřuje shodu výrobku s legislativou a příslušnými technickými požadavky platnými v celé Evropské Unii.

 
Certifikace CE - tapety AS. Création - prohlášení o vlastnostech Certifikace CE - vliesové fototapety DIMEX - prohlášení o vlastnostech  

Tapety AS CRÉATION

Vliesové fototapety DIMEX

 
 

Od 1.7.2013 vešlo v platnost nové NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU č. 305/2011. Toto nařízení nahrazuje a ruší předešlou směrnici upravující formu a způsob označování tapet symbolem CE.

TAPETY s označením CE uvedené na trh po datu 1.7.2013 musí být opatřeny nejen označením CE, ale také příšlušným Prohlášením o vlastnostech - tzv. PoV (resp. DoP). DoP pochází z anglického originálu - Declaration of Performance.

 

Prohlášení o vlastnostech tapet A.S. Création - 9 skupin

 
tapety na zeď A.S.Création a jejich certifikace - označení shody CE
 
Výrobce tapet A.S.Création rozlišuje celkem 9 skupin PoV (resp. DoP) – DoP 1, DoP 2, DoP 3, DoP 4, DoP 5, DoP 6, DoP 7, DoP 8, DoP 9. Každá z nich se vyznačuje odlišnými vlastnostmi co se týče ustanovení jakosti RAL, emisí VOC a třídy reakce na oheň.
 

 

Etiketa tapety A.S. CRÉATION - názorný příklad

 
etiketa tapety na zeď AS Creation - certifikace CE

 

Tabulka vlastností tapet A.S. CRÉATION - CE / PoV (DoP)

 
 
 
 
Provozovatel
Doprava
 • doprava tapet PPL

 • doprava tapet Českou poštou

 • doprava tapet zásilkovna

 • přeprava skla a keramicky geis

Platba
 • platba na dobírku

 • úhrada platební kartou on-line VISAúhrada platební kartou MAESTROúhrady platební kartou MASTERCARD

 • platba bankovním převodem

 • platba v hotovosti

Ocenění, certifikáty