Nákupní košík

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Nakupte ještě za 1 500 Kč a získáte dopravu zdarma

Vliesové tapety - návod k lepení

Vliesové tapety

 
Kontrola tapety přitapetování Úprava podkladu před tapetováním Nanesení penetrace a lepidla před tapetováním Lepení tapet na zeď
kontrola tapety úprava podkladu nanesení penetrace a lepidla lepení tapety

 

POUŽITÍ

Vliesové tapety na zeď jsou vhodné do všech typů interiérů (zdi, sádrokartony, umakart, různé omyvatelné nátěry). V závislosti na množství a kvalitě vrchní vinylové vrstvy je možno tapety použít pro různé účely. Koupelnové tapety na stěnu s označením (3 vlnovky)      je možné použít do vlhkého prostředí, např. do koupelny a WC. Vliesové tapety na zeď mají dobrou překrývací schopnost při použití na mírně křivé a lehce popraskané stěny.

 

SPOTŘEBA TAPET

Pečlivě si vypočítejte kolik rolí tapet budete na tapetování potřebovat. Tapety v rámci určité kolekce se vyrábějí většinou po dobu 2 let, po uplynutí této doby se tapety přestanou vyrábět a již nejsou k dostání. Každá várka tapet při výrobě má různou šarži, kdy může dojít k odchylkám v barevnosti tapet. Když si doobjednáte jednu tapety k již dříve koupeným, je možné že šarže již bude odlišná.

Pokud si nejste jisti kolik rolí tapet budete potřebovat, můžete se jednoduše spotřebu vypočítat ZDE.

 

1. KONTROLA TAPETY PŘED LEPENÍM

Rozložte vliesovou tapetu na čistou a suchou podlahu před připravenou stěnu a pečlivě zkontrolujte tapety, aby nedošlo ke zjištění vad či barevných odchylek na tapetě až po jejím nastříhání nebo dokonce nalepení:

Zkontrolujte si vždy sérii, vzor a barevnost tapety!

 1. Tapety se stejným číselným kódem musí obsahovat totožné označení výrobní šarže, a to z důvodu zajištění shodného barevného odstínu (např. tapeta č. 6238-12, výrobní šarže 9A). V případě zjištění rozdílných šarží role v žádném případě nerozbalujte z originálního obalu a obraťte se na prodejce. U přetíratelných tapet GO-PRO šarže není rozhodující.
 2. Pokud šarže souhlasí, přikročte k rozbalení jednotlivých rolí. Rozložte si role vedle sebe a zkontrolujte, zda nevykazují nějaké vady či barevné odchylky. Porovnejte si barevnost vícerých rolí navzájem. Nestříhejte všechny role najednou, ale postupně. Reklamovat lze pouze celé role.
 3. V případě, že výrobní šarže na tapetách souhlasí, ale přesto se barva tapet se stejným číselným kódem vzájemně liší, role v žádném případě nestříhejte ani nelepte a obraťte se na prodejce. V případě nalezení jakýchkoli jiných vad či skvrn na povrchu tapety postupujte obdobným způsobem.

 

2. PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný,hladký a zbavený všech mastnost a nečistot. Jakékoli nerovné plochy vyhlaďte použitím tmelu např. vyrovnávací hmotou Akkordspachtel značky Pufas.
Všechny staré tapety, nepevné malby a nátěry na olejové bázi musí být ze stěny důkladně odstraněny nejlépe vodou, odstraňovačem tapet nebo lepidlem na tapety Pufas rozpuštěném ve vodě (cca 1 krabička na 8-10 l). Jiné přípravky nedoporučujeme použít, jelikož mohou způsobit na stěně žluté fleky, které by mohly prosvítat přes tapetu.

Důležité: Před nanesením lepidla důkladně zkontrolujte savost podkladu!
a) Vlhké podklady nejsou pro tapetování vhodné, proto nejprve proveďte kontrolu vlhkosti stěny. Na stěnu připevněte igelitovou fólii o rozměrech 10x10 cm a oblepte ji dokola lepicí páskou. Vyčkejte 24 hod. Pokud se fólie neorosí, podklad je pro tapetování vhodný.
b) V případě, že je stěna nesavá, je nezbytné ji přebrousit.
 
Čerstvou omítku, sádrokarton a veškeré savé podklady nejprve opatřete penetrací, která podklad dokonale sjednotí. Pokud savý podklad nebude penetrován, dojde k předčasnému vyschnutí lepidla a vliesová fototapeta nebude na zvoleném podkladu držet. Penetraci podkladu můžete provést penetračním nátěrem značky Pufas event. lepidlem na tapety dle návodu výrobce. Pokud budete tapetu přetírat, podklad může být barevně odlišný.

 

3. NÁŘADÍ A LEPIDLO

Správně zvolené náčiní značně ulehčuje práci při lepení vliesové tapety na zeď.

 • kbelík pro přípravu lepidla
 • olovnice
 • stěrka
 • váleček pro nanesení lepidla
 • přítlačný váleček nebo tapetovací kartáč
 • ulamovací nůž
 • metr
 • mořská houba
 • tužka
Na lepení použijte speciální lepidlo na vliesové tapety Euro 3000 vlies značky Pufas. Při aplikaci vliesových tapet se lepidlo nanáší pouze na stěnu tzn. že nepotřebujete žádný čas na provlhčení tapety.
 

 

4. NALEPENÍ FOTOTAPETY NA ZEĎ

 

a) jak nařezat tapetu:

délka pásu = výška místnosti + 5 cm navíc nahoře i dole na zarovnání. V případě, že se jedná o tapetu se vzorem, přikládá se role tak, aby vždy navazoval začátek vzoru. Vrch tapety si raději označte tužkou, aby nedošlo při lepení k převrácení pásu tapety.

 

b) vlastní lepení:

 1. První pás lepíme od okna směrem ke dveřím. Předem si pomocí olovnice vyznačte svislou linii. Tapety lepte na styk, jen v rozích a na problémových místech je můžete přelepit přes sebe.
 2. Při lepení přes zásuvky a vypínače vypněte el. proud, při vlastním lepení odšroubujte kryt, nalepte tapetu a pak vyřízněte.
 3. Při lepení okenních výklenků nechte tapetu přečnívat a potom ji přesně odřízněte.
 4. U radiátorů stačí tapetu 10-15 cm založit.
 5. Stropy raději lepte ve dvojici.
 6. Abyste zabránili vzduchovými bublinám, vyhlaďte tapetu směrem od středu ke krajům tapetovacím kartáčem, jehož lehkým poklepáváním se švy spojí. Okraje tapet, které přesahují v dolní části, odřízněte nožem pomocí pravítka. Zbytky lepidla odstraňte pokud možno ihned pomocí mořské houby.
 7. Pokud chcete individuálně a zvlášť upravit stěnu bordurou, na zaschlou tapetu si pomocí tužky a pravítka označte místo, kde ji chcete nalepit. Pomocí speciálního nože a pravítka tapety nařežte a potom ji odstraňte. Borduru vlepte do vyříznutého místa. V případě nutnosti je možné nalepit borduru přímo na tapetu disperzním lepidlem Pufas, u tapet typu GO-PRO to ale nedoporučujeme.
 8. Vždy lepte tapety za denního světla, při zavřeném okně a dveřích a nevypínejte topení. Pokud voda brzy vyschne, vytvoří se na tapetě boule. Ideální teplota v místnosti pro lepení tapet je 20 °C.

 

5. REKLAMACE.

V případě, že budete chtít uplatnit reklamaci na zakoupené tapety, musí být dodrženy následující podmínky, bez nichž nebude možné reklamaci kladně vyřídit:

■ role tapety musí být v originálním balení (tedy nerozstříhaná),
■ ke každé reklamované roli musí být přiložena originální etiketa označující číslo tapety a její šarži,
■ reklamaci nelze uplatnit na již nalepené tapety.

 

ZNAČENÍ CE

Prohlášení o vlastnostech tapet A. S. Création jsou zveřejněna elektronicky na stránkách www.edimex.cz (v sekci Certifikace).

 

MÁTE ZÁJEM O KOUPI VLIESOVÝCH TAPET?